HOME
ABOUT US NEWS SHOW ROOM REFERENCE PROJECTS CONTACT US LIEM TIN   
PRODUCTS
Wood Plastic Composite
Glass Block
3D (MDF) Panel
3D (Leather) Panel
Acoustic panel
Light weight concrete block (AAC)
CONSTRUCTION

Web links

Visitor count
437865

 NEWS & WORKSHOP
 
NHÀ 9 TẦNG PHẢI SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHÔNG NUNG LOẠI NHẸ

Đây là một trong những nội dung mà Thủ tướng Chính Phủ vừa phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020, nhằm phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu này thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25% vào năm 2015 và 30-40% vào năm 2020.

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu là hàng năm sử dụng khoảng 15-20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao...) để sản xuất vật liệu xây dựng không nung, tiết kiệm được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp và hàng trăm ha diện tích đất chứa phế thải.

Theo Chương trình, sẽ có 3 chủng loại vật liệu xây dựng không nung được phát triển sản xuất và sử dụng là: gạch xi măng-cốt liệu, gạch nhẹ và các loại gạch khác.

Trong đó, tỷ lệ gạch xi măng-cốt liệu trên tổng số vật liệu xây không nung khoảng 74% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020.

Gạch nhẹ (có 2 loại là gạch từ bê tông khí chưng áp và gạch từ bê tông bọt) chiếm tỷ lệ vào khoảng 21% vào năm 2015 và 25% vào năm 2020 trên tổng số vật liệu xây không nung.

Gạch khác (đá chẻ, gạch đá ong, vật liệu xây không nung từ đất đồi và phế thải xây dựng, gạch silicát...) đạt tỷ lệ khoảng 5% từ năm 2015 trên tổng số vật liệu xây không nung.

OTHER NEWS:

Chọn sàn nhà phù hợp
Vật liệu theo phong thủy
Vật liệu truyền thống và hiện đại trong kiến trúc nhà vườn

SHOW ROOMWood Plastic
Composite

Decorative
Board

Glass
Block

Light Concrete
Block
News
Nhà 9 tầng phải sử dụng vật liệu không nung loại nhẹ
Chọn sàn nhà phù hợp
Vật liệu theo phong thủy
Vật liệu truyền thống và hiện đại trong kiến trúc nhà vườn
Online support

Mr. Nghĩa

Ms. Nhu

Skype

nguyetvtl

Skype

Technician

Exchange rates
Weather forecast